لطفاً این وبلاگ را محبوب کنید:

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی سایت نازک بین ایمنی شغلی پست الکترونیک درباره

91/7/26
11:42 ع

 

مطلبی را در یکی از وبلاگهای مدافعان متعصب دولت دیدم که با تحریف سخنان رهبری، کلیه سخنان ایشان و شاید هم خود ایشان را به نفع دولت مصادره کرده بود، واقعاً نتوانستم از این ظلم به رهبری ننویسم که گویی پاسخ ملاطفت های رهبر از سوی برخی با سوءاستفاده داده می شود.
آن گاه که رهبر درخواست و دستور و امر و نهی می فرمایند، برخی سرشان را به سمت کوچه قلی چپ می چرخانند و آن گاه که رهبر مسئولان نظام را حتی با همین کلیت مورد تمجید قرار می دهند و دلسوز معرفی می کنند گردن ها را افراشته می کنند که دیدید، دیدید، رهبر منظورش دولت است، دیدید آنهایی که  به دولت انتقاد می کردند هم ولایت مدار نیستند و هم بصیرت ندارند و هم عنودند و لجوج!!!
آنجا که رهبر سران هر سه قوه را به تفکیک مورد خطاب و عتاب قرار می دهند که دست از لجاجت و اختلاف بردارید و متحد و هم دل باشید، متأسفانه دستور رهبر نه تیتر می شود و نه مورد تحلیل و ریشه یابی قرار می گیرد، آنجا که رهبری از مسئولان انتقادی به لحاظ اقتصادی می کند، آنجا که از مسئولان می خواهد تمام مشکلات اقتصادی را گردن تحریم ها نیندازند، آنجا که کوتاهی خاصی را در بحث اقتصاد مورد اشاره و تذکر قرار می دهد، آنجا که قصوری را در عرصه ی فرهنگ عمومی یا عفاف و حجاب بر می شمارد، آنجا که اشتباهی را در عرصه سیاست خارجی تصحیح می کند، برخی دولت دوستان متعصب سردر گریبان فروبرده و سکوت می کنند و آن گاه که رهبری مسئولان را دلسوز معرفی می کنند و یا آن گاه که رهبری مذاکره کننده گان و یا صاحبان تریبون (که شامل آقای احمدی نژاد و سعید جلیلی و .... می شود) را در مجامع بین المللی مورد تأیید و تشویق قرار می دهند و یا آن هنگام که صفتی از صفات خوب دولت یا رییس دولت را بیان می کند، همان ها که در هنگام انتقاد و یا دستور سردر گریبان کرده بودند ناگهان گریبان دریده و منتقدان را آماج تهمت های مختلف قرار می دهند و انگار نه انگار که بخش هایی از انتقادات توسط خود رهبر بیان شده بودند.
اصلاً تحریف مگر چه معنایی دارد؟! همین که جهت و سمت سخنان رهبر که پراست از تأیید و توصیه های حاوی پیشنهاد و انتقاد را به تأیید  صرف تعبیر کنند، جز تحریف چه نام دارد؟! تحریفی برای تطهیر خود، برای بستن دهان منتقدان، برای قبول نکردن اشتباهات، برای فرار از مسئولیت پذیری، برای تبلیغات انتخاباتی، برای مقصر شناساندن سایرین و بهانه ای برای معصوم نشان دادن دوستان خود.
اکنون بعد از سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب که با هدف ایجاد همدلی و وحدت بین مسئولان بیان شد که در آن مسئولان قوا و ارگانها را خودی و دلسوز نامیده شدند و خواسته شد که ایشان را به جای دشمن مورد حمله قرار ندهند و از همه خواستند که به همدیگر حمله نکنند، گویی بازهم برخی به جای اطاعت و فرمانبرداری و ملاطفت با یکدیگر سعی در مصادره این سخنان داشته و باب دیگری برای تفرقه باز کرده اند و این دستورات رهبر را که در جهت وحدت، همدلی، پرهیز از حاشیه سازی و مهمتر از همه مسئولیت پذیری بیان شده است را به یک جمله تحریف کرده اند که: دیدید رهبری، رییس جمهور و البته تمام کارهای ایشان را تأیید کرد و این که پس هر کسی که به دولت انتقاد کرد، بی انصاف و تهمت زننده و ... است.
باور کنید که اکنون از این مظلومیت رهبر اشک در حدقه چشمانم حلقه زده است، مگر می شود کسی ادعای ولایت مداری داشته باشد ولی به جای این که سپر بلای ولی شود، ولی را سپر بلا کند، این گونه هر اقدام شومی را در جهت ولایت مداری معرفی می کنند، آن از آقای هاشمی رفسنجانی که می گفت من بهتر از ولی می دانم نفعش کجاست و به خاطر دلسوزی به رهبری پس فتنه می کنم، آن از آقایان لاریجانی و قالیباف که به جای قدم گذاشتن در مسیر ولی، راهی دیگر را برای بی طرف نشان دادن خود انتخاب کردند تا به قول خودشان با بی طرفی بیشتری به رهبری خدمت کنند و الان مدعی نجات نظامند، آن از رییس محترم قوه قضاییه که در برابر هر انتقادی، خود را منتظر و معطل امر رهبر می کند تا مسئولیت هیچ کاری حتی برخورد با بدترین فتنه گران سیاسی و اقتصادی را به گردن نگیرد و آن از نمایندگان مجلس که با تصویب، رد، حمایت، سوال و استیضاح های سیاسی آتش لجاجت را با ایستادن در برابر دستورات موکد رهبر شعله ور کردند و آن هم از دولت عزیز که دستورات رهبر را با یک هفته و 10 روز تعلل آنهم با منت و ادعای ولایت مداری و دروغگو خواندن منتقدان گردن می نهد.
اشک می ریزم از این که رهبری را سپر بلا می کنند تا خودشان را مبتلا نبینند، خداوند به ماهم بسان رهبرمان صبر دهد، از خدا صبر و بصیرتی می خواهم تا نگذارم مظلومیت های رهبرمان را در پس مظلوم نمایی های دیگران پنهان کنند و این که نکند بدهکاران را طلبکار نمایم، از خداوند استعانت می طلبم تا هم در برابر تحریف سخنان رهبر بی تفاوت نباشم  و هم آب به آسیاب دشمن نریزم، و از خداوند می خواهم که مرا سپر بلای ولی کند و ولایت مدار واقعی بنماید و این که بصیرتی دهد تا ولایت مدار و ولایت ندار را از هم بازشناسم و البته بازشناسانم.

مطالب مرتبط:
سران هنوز محترم قوا! بخوانند
خطاب به مسئولان محترم قوا
پیشنهاد جنگ تن به تن به احمدی نژاد و لاریجانی 
ولله شأن ملت از دولت و مجلس بالاتر است  
دیگر کسی در رأس امور نیست؟! 
رویکرد منسجم مدافعان محض دولت
 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به     صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.


nazokbin

91/7/17
7:27 ع

اکنون که سوءمدیریت در جوار دامن زدن به حاشیه سازی های مناقشه گران و حاشیه سازی های خود دولت موجب شده است تا آثار مثبت هدفمندی به دلیل  عدم حراست از آنها کمرنگ شود و حال که آثار مثبت پایمردی بر روحیه انقلابی در پس پرده وادادگی مدیریت بازار مخفی و در قالب شکستی اقتصادی جلوه کند و حال که شعار زیبا و قدیمی انقلاب با عنوان مدیریت جهانی و صدور انقلاب در سایه مدیریت ضعیف داخلی زیرسوال رفته است، آن دسته از طرفداران افراطی دولت که هرگونه انتقادی را بر نمی تابند دست به رویکردی جدید و رویه ای منسجم زده اند که شناخت این رویه را در نظراتی که ذیل مطالب همین وبلاگ و یا به عنوان مطالب این افراد در وبلاگ های خودشان مطرح می شود می توان به صورت آشکار مشاهده کرد. در این مطلب همه طرفداران دولت را مصداق ندانسته ام و فقط کسانی را که هیچ ضعف و ایرادی را در دولت وارد ندانسته و تمام سوالها و ضعف ها را به دیگران حواله می دهند را موضوع بحث قرار می دهم.
این رویه که در ابتدای بحث آن را منسجم دانستم، در نشر و استنادهای گزینشی کلام های رهبر معظم انقلاب خلاصه می شود، یعنی تا انتقادی به تضعیف صنایع در بحث هدف مندی می کنید فوراً منبع می دهند که مثلاً پارسال در فلان تاریخ و فلان مکان و در جمع فلان افراد، رهبر معظم انقلاب از هدفمندی یارانه ها چه تقدیرها انجام داده اند و یا وقتی می خواهند در برابر  انتقادات حتی منصفانه و فنی که به دولت می شود دفاع کنند فوراً آن جمله ی رهبر معظم را که بسیاری از انتقادات به دولت به خاطر روحیه انقلابی این دولت است را مستند می کنند و بعد نتیجه می گیرند که منتقدمذکور انقلابی نیست و حتی ضد انقلاب و ضدولایت فقیه است و تنها دولت است که انقلابیست؛ یا وقتی که دولت را در خصوص سوءمدیریت بازار ارز یا سکه یا مرغ یا تورم مورد انتقاد قرار می دهند فوراً به استناد این که رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را اصل می شمارند نتیجه می گیرند که پس جنگ اقتصادی است و دولت مقصر نیست بلکه در جنگ تلفات باید داد و منتقدان عافیت طلبند و تحمل فشار ندارند و مردم را ناامید می کنند و  ....
در این رویه، انتقادات و پیشنهادهای رهبر معظم انقلاب در جهت اصلاح امور اصلاً مورد توجه قرار نمی گیرد، انتقاد به حاشیه سازی ها، انتقاد به نسب عناصری که موجب دلسردی نیروهای حزب اللهی شدند، انتقاد به کم کاری در تبیین و بکارگیری اقتصاد مقاومتی، انتقاد در خصوص نقدینگی بالا در کشور و عدم امکان جذب این نقدینگی به نحوه مفید، انتقاد در خصوص هر گونه زمزمه ارتباط با آمریکا، انتقاد در خصوص ایجاد تعهدهای غیر ممکن و ....
گویی آقایان متوجه نمی شوند که همیشه بزرگان، تلخی انتقادات را به شیرینی تحسین ها همراه می کردند تا موجب رشد و ارتقای مخاطب را فراهم کنند و هرگز منظور این نبوده که قسمت تأییدات موجب خودشیفتگی طرف مقابل و درجازدن باشد و این رویه همیشه بوده است و البته ماهم به فراخور خودمان باید سعی کنیم این شیوه بزرگان را در خصوص مومنان بکارگیریم یعنی اگر می خواهیم در خصوص طرح مسکن مهر، یا پزشک خانواده یا هدفمندی انتقادی کنیم لازم است اول از کلیت این طرح و محاسنش تمجید کنیم (و البته دروغ هم نگفته ایم) و بعد انتقادمان را دلسوزانه طرح نماییم اما طرفداران دولت گویی گوششان همان تمجیدها را فقط می شنود و بس، و همراه شدن تمجید را با انتقاد یک تناقض و نشان دهنده ی ریاکار و مشکل دار بودن منتقدان می دانند و یک اقرار معرفی می کنند.
جالب است، جایی که باید اطاعت محض انجام شود دستورات رهبری روی زمین می مانند و با ارفاق یک هفته و یا 10 روز با قهر و ناز انجام می شوند و بعد که موقع پاسخگویی است هم از همین رهبری مظلوم مایه می گذارند. سوال این است که آیا این همه هزینه کردن از رهبری آن هم فقط در نقاط ضعف و به صورت غیر منصفانه آیا در راستای ولایت مداری است یا در این راستا که دولت در ضعف ها برای خودش شریک و حتی مقصر بتراشد و در پیروزی ها البته همچنان واحد باشد.
لازم است تا دوستان ارزشی که با این رویه مواجه می شوند در برخوردشان دقت کنند که طبق همان رویه رهبری عمل کنند یعنی در انتقاد از دایره انصاف خارج نشوند و البته در برابر تحریف و یا گزینشی منتشر کردن سخنان رهبر دقت عمل و حساسیت داشته باشند، باید دقت داشت کسانی که به صورت محض از دولت حمایت می کنند بعضاً ممکن است دچار اشتباه هم باشند و مباحثه صحیح و مودبانه می تواند در ایجاد نگاه متعادل و دور کردن ایشان از تعصب و افراط و البته تعادل در طرفین کارساز باشد.
اکنون که جریان انحرافی نتوانسته است با ولایت مداری خاصه خود که به انسان کامل مرتبط می دانست و با شیوه ی مدیریت امام زمانی!!! (با عرض پوزش از مقام امام عصر) تعهدات عجیب و قریب خود را جامه ی عمل بپوشاند، سعی دارد تا ضعف ها را در عدم همکاری سایر قوا با دولت (که البته از سوی همه قوا نسبت به همدیگر وجود داشته است) و نداشتن اختیارات کافی و عدم همکاری مردم و جنگ اقتصادی و ... خلاصه کند که تا اینجایش قابل تحمل است اما از جایی که دولت بخواهد ضعف های خود را به پای کلیت نظام و سیاستهای انقلاب معرفی کند که احتمالاً به زودی اتفاق خواهد افتاد، جایی برای مباحثه و مذاکره نخواهد بود که البته از صمیم قلب دعا می کنیم که هرگز اتفاق نیفتد.

مطالب مرتبط:
دولت دوستان، نشانه ها را نادیده نگیرند 
نسبت مصدق با احمدی نژاد 
آیا احمدی نژاد نجات می یابد؟! 
رییس جمهور به کجا می رود؟!! 
برای احمدی نژادمان و خودمان دعا کنیم... 
بگذارید احمدی نژاد بخواند!
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
.... 

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.


nazokbin

91/5/19
11:11 ص

 

 آقا سیامک: 1-سخنانی که مشایی گفت و شما از آنها پی به انحرافش بردید در کجا ایراد شد؟در تلویزیون برای عوام و در مکانهای عمومی؟یا برای جمعی محدود از عناصر حوزوی و دانشگاهی؟مثلا آن سخنرانی در مورد مکتب ایران برای ایرانیان داخل کشور بیان شد یا برای ایرانیان خارج از کشور که بخواهیم یا نخواهیم یا دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم بیشتر ایرانی هستند تا مسلمان،و مگر چه گفت؟آیا به قول مدعیان ایران را بجای اسلام و در برابر اسلام قرار داد؟یا گفت:مکتب اسلام دریافتهای متنوعی از آن وجود دارد،دریافت ناب از حقیقت ایمان و حقیقت توحید و حقیقت اسلام مکتب ایران است،اینجا کجا ایران را به جا و یا در برابر اسلام قرار داده؟آیا همانگونه که امام فرمود ایران مرکز اسلام ناب محمدی یعنی همان دریافت ناب نیست؟آیا در جهان دریافتهای متنوعی از اسلام وجود ندارد؟اگر نیست اسلام متحجر عربستان و القاعده یا اسلام سکولار ترکیه و اسلام مستقر در ایران چیست؟آیا مردم دنیا اسلام را با اسلام مستقر در ایران میشناسند یا اسلامی که در آن القاعده سر میبرد و عربستان اجازه رانندگی و حق رأی به زنان نمیدهد و ترکیه هر وقت دلش خواست به مسجد میرود هر وقت دلش خواست به کاباره؟در فیلم های هالیوود برای دنیا کدام اسلام نمایش داده میشود،اذان در آغاز فیلمهای ترسناک و شتر و بیابان بعنوان تمدن مسلمانان و قمه زدن و خون و خونریزی،حال اگر ما مکتب ایران را که در درونش دریافت ناب از اسلام و توحید و ایمان است را معرفی کنیم آیا منحرف شده ایم یا در حرفمان انحراف وجود دارد یا با این حرف بین مسلمین تفرقه انداخته ایم و دعوای قومیتی درست کرده ایم و یا ایران را به جا و در برابر اسلام قرار داده ایم؟
2-رهبری در نماز جمعه فرمودند:در مورد مردم اسرائیل حرف غلطی زده شد و موضع دولت و نظام هم این نیست و تمام،دیگر قضیه را دنبال نکنید،مشایی که به شب نکشید بیانیه داد و ضمن عذرخواهی تبعیت خود را از رهبری اعلام کرد،چه کسانی که ادعای ولایتمداری دارند تا همین الآن هم این بحث را با وجود نفی رهبری کش میدهند
3-مشایی گفت به تعداد مردم دنیا خدا وجود دارد و مردم خدای واحد را نمیپرستند،آیا واقعا میپرستند؟اگر همه خدای واحد را میپرستیدند از اول تاریخ تا الآن این همه ظلم و جنایت و کشت و کشتار بوقوع میپیوست و اصلا لازم بود خداوند اینهمه پیامبر و امام را مأمور کند تا مردم را دعوت کنند به پرستش خدای واحد؟چی کاری بود مردم که خود خدای واحد را میپرستیدند،آیا به تعداد مردم دنیا خدا نیست،الآن تو همین مملکت خودمون خدای یکی قدرت،خدای یکی ثروت،خدای یکی شهوت،خدای یکی زن و بچه،خدای یکی ماشین،خدای یکی خانه و ... الی ماشاءالله نیست؟
4-مشایی گفت انبیاء نتوانستند و نشد که مدیریت کنند و عدالت را برقرار کنند،آیا توانستند؟حضرت عیسی که از این دخمه به آن دخمه میگریخت اصلا گذاشتند که مدیریت کند چه برسد به برقراری عدالت؟اصلا انبیاء الوالعزم که نسبت به بقیه انبیاء میشناسیمشان کدامیک حکومت در دستشان بود که مدیریت کنند و عدالت برقرار کنند؟پیامبر اسلام که حکومت داشت بیشتر وقتش را در جنگ بود کی رسید به مدیریت جامعه و برقرای عدالت؟http://inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=1&Id=207&Rate=0
5-مشایی در جلسه ای که موضوعشاین سخنان را گفت:دوره اسلام‌گرایی هم به پایان رسیده است معنایش این نیست که اسلام‌گرایی وجود ندارد یا رو به نضج نیست نه،دوره‌اش تمام شده است.اشتباه برداشت نشه معناش اینه که روند توسعه در دنیا به این سمت میره که – ان الدین عند الله الاسلام هیچ تردیدی توش نیست- اما روند تحولات این نیست که بشریت مسلمان بشود تا به حقانیت برسد. این دوره رو به پایان است؛ تمام نشده رو به پایان است. بشر سرعتش بالا رفته، فهمش تیز شده، به یک حقایقی می‌رسه که اونا لازم نیست از دوره پوسته اسلام طی کند؛ یعنی داره به یک عصاره اصلی می‌رسه که اون عصاره اصلی یک فهم بزرگی درش اتفاق می‌افتد که می‌فهمد که برای آن نظام بسیار بزرگ ...مشایی در این سخنرانی نمیگه من میگم بشر اسلامگرا نباشه یا با اسلامگرایی مبارزه کنیم فقط وضع امروز جهان رو تحلیل میکنه،http://mfatemi.ir/index.php/fa/fatemipoor/23-1390-10-29-06-25-58/463-2012-07-30-04-49-39

پاسخ حقیر: باور کنید من هم کسی نیستم که به نقل قولها بسنده کنم به خصوص که من هم مثل شما به آقای احمدی نژاد ایمان داشتم و وقتی بحث مشایی پیش آمد نمی توانستم چشم و گوش بسته نقل قولهای غلط را دنبال کنم چون اگر چنین می کردم باید اعتقادم را به احمدی نژاد زیر سوال می بردم.بحث مکتب ایران با مکتب اسلام راستین تفاوت دارد. ایران یک واقعیت ثابت نیست و افراد مختلف می آیند و می روند و از اسلام تحلیلهای خودشان را می دهند. اسلامی که خاتمی از آن می گفت همان اسلامی نیست که احمدی نژاد یا رفسنجانی می گوید و مکتب ایران نمی تواند از اسلامی که در حکومت جاریست جدا باشد. مکتب ایران یا مکتبی که به هر متغیر غیر ثابتی محدود شود نمی تواند ثابت باشد. دیگر این که اسلام این دین جهانی که برای جهانیان تعریف شده است در صورتی که بخواهیم برای جهانیان هم قابل استفاده باشد نمی تواند محدود به مرزی گردد. مسلماً بار منفی اسلامی که ایرانی باشد بیش از اسلامی است که جهانی باشد. اگر قرار باشد هر حکومتی اسلام جاری در کشورش را صادق بداند و برای خودش مکتب تعریف کند چه می شود؟! مکتب عربستان! مکتب کویت! مکتب عراق! مکتب سوریه و ترکیه و ....مشایی در مورد مکتب اسلام در برابر سخنان کسانی که از طرف رهبری صحبت می کردند بارها و بارها لجاجت کرد و در آخر که خود رهبری هم وارد شدند بازهم عذرخواهی نکردند و فقط گفتند تبعیت می کنند. رجوع کنید به سوابقتان.3- حرف آقای مشایی اگر اینگونه بود درست بود که به تعداد انسانها شناختهای مختلف از خداوجود دارد نه این که به تعداد انسانها خدا وجود دارد. شما را به عبارت "لااله الا الله" توجه می دهم. اصلاً همین بازی به کلمات هم خودش از مشکلات ایشان است که حتی حرف حق خودش را در یک قالب می گوید که مورد دعوا واقع شود. چه در این موضوع و چه در سایر موضوعات همین راه را در پیش می گیرد و بعد شروع می کند به تفسیر کردن حرف خود. خوب است که ایشان همان موقع که صحبت می کند طوری صحبت نکند که برای جلب نظر ایرانیان خارج از کشور مسلمانان را بیازارد و بعد بخواهد با تفسیر درستش کند.4- بحث بعد در خصوص این که مثلاً پیامبر نتوانست مدیریت کند و جنگ را جزء مدیریت نمی دانید خود محل اشکال است چرا که پیامبر هم جنگ را مدیریت کرد و هم جامعه و خود جنگ نیز مدیریت مهمی است ضمن این که مدیریت یک فرایند است و فقط به نتیجه نمی گویند مدیریت.5- این مورد را که اصلاً اظهارات خودتان گویاست. این آب و تاب دادن در خصوص پایان دوره ی اسلام گرایی در کنار بحث مکتب ایرانی، وجود خدایان بیشمار برای افراد و موضوع مدیریت انبیا نمی تواند به هم بی ربط باشد، شما آیا رگه هایی از سکولاریزم و پلورالیزم را نمی بینید؟!
آقا سیامک: 6-شما چه اصراری دارید که بگوئید احمدی نژاد و مشایی ولایتمدار نیستند و ضد ولایت شده اند و چه اصراری دارید که انسان محوری را همان اومانیسم معنا کنید و در مقابل اسلام قرار دهید و همچنین چه اصراری دارید به مانند بزرگان حوزوی انسان کامل را در مقابل ولایت قرار دهید؟قبلا هم گفتم اگر ملاکتان اخبار و اتهامات سایت ها و روزنامه هاست که مشایی گفت ما مستقیما از امام زمان دستور میگیریم و نیازی به واسطه نیست و از این حرفها لطفا سند و مدرک ارائه کنید،حرف که باد هواست من هم میتوانم به هر کسی که دلم خواست هر چیزی را نسبت بدهم،جالبه به دولت انواع و اقسام اتهامات را میبندند بعد میگویند سند و مدرک احتیاج نیست،مظلوم نمایی نکن از خودت دفاع کن و با مدرک بگو که ولایتمدار هستی و منحرف نیستی،جالبه جدیدا اون کسی که متهم میشه برای بیگناهی باید سند نشان بده نه اون که متهم کرده!اگر این تحلیل را بپذیریم آمریکا هم در قضیه هسته ای درست میگوید ایران به جای مظلوم نمایی با سند و مدرک باید ثابت کند که بمب نمیسازد!مگر انسان کامل که وجود امام زمان است در ذیل ولایت فقیه تعریف میشود که سخن گفتن از آن یعنی بی اعتنایی به ولایت؟و یا اصلا ولایت فقیه بدون وجود امام زمان اعتباری دارد؟انسان کامل هست که ولایت فقیه هست وگرنه ولایت معنی ندارد،آیا منظور دکتر احمدی نژاد از انسان همان اومانیسم غربی است و برتری دادن انسان بر خدا و اسلام؟اصلا اسلام غیر از برای انسان فرستاده شده تا او را به کمال و به خدا برساند؟رهبری خودشان در دیار با مردم شیراز در قضیه وزارت اطلاعات میفرمایند تحلیل ها را بردند به این سمت که رئیس جمهور حرف رهبری را گوش نکرده و حاکمیت دوگانه است،از این حرف های پوچ و بی اساس(نقل به مضمون)و در دیدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فرمودند:رئیس جمهور حرف رهبری را گوش میکند و مثل دوره های قبل به دنبال حاکمیت دوگانه نیست(نقل به مضمون)لطفا نگوئید رهبری این حرف را برای عموم گفت و برای رسانه های خارجی و نظرشان چیز دیگری است،چرا که خود رهبری فرموده اند بنده اگر نظری و حرفی داشته باشم در همین حسینیه امام عمومی میزنم صحبت خصوصی و درگوشی ندارم(نقل به مضمون)حالا شما اصرار دارید جور دیگر قضیه را نگاه کنید بحث دیگر است
7-بله کارنامه وزارت اطلاعات در این دوره نسبت به سابق پربار است،همچنانکه کارنامه دولت در همه وزارت خانه ها از جمله اقتصاد با همه ضعف هایش نسبت به سابق پربار است،بله وزارت اطلاعت موفق بود،ولی موفقیت در سایر موضوعات باعث میشود که اگر کسی در موضوعی دیگر دیر اقدام کرد و یا به خوبی اقدام نکرد به خاطر اقدامات موفق در سایر موضوعات دیگر در آن موضوع خاص از او انتقاد نکنیم،ریگی،دستگیری تروریستهای دانشمندان هسته ای و پهباد و ... همه اینها کارهای موفق وزارت اطلاعات هست دستش درد نکنه،ولی این باعث میشود که مثلا اگر در داستان آشفتگی در بازار ارز و سکه دیر اقدام کرد و به موقع عناصر اخلالگر را شناسایی نکرد به خاطر موفقیتهایش از او سئوال و جواب نخواهیم و انتقاد از او نکنیم،آنهم شخص رئیس جمهور که مسئول وزراست و باید بعنوان رئیس دولت جواب پس بدهد،اگر انتقاد کند میشود حاشیه سازی و چون در قضیه وزارت اطلاعات ان ماجرا پیش آمد به مصلحی نگوید بالای چشمت ابروست که میشود عدم ولایتمداری،خب با این تحلیل شما من به شما میگویم حق ندارید از دولت و وزارت اقتصاد درباره موضوع خاص گرانی و تورم انتقاد کنید چون در سهمیه بندی بنزین موفق عمل کرده و هدفمندی یارانه ها را که هیچ دولتی جرأت انجامش را نداشت اجرا کرده بقیه مسئولین اعم از رهبری و نمایندگان و ائمه جمعه هم نباید حرفی از تورم و گرانی بزنند چون باعث حاشیه سازی میشود!
8-خودتان هم میدانید که من منظورم با شما و یا سایر کسانی که به دکتر رأی دادند و به هر دلیلی اکنون انتقاد میکنند و یا همراهی نمیکنند نبود که به خاطر شکم انقلاب کرده اند و یا رأی داده اند،من موضع خودم را اعلام کردم و موضع سایر دوستانی را که تا آخر خط از دکتر و دولتش حمایت میکنند،فردا کسی پیدا نشود بگوید جریان انحرافی ما را خریده و یا به نان و نوایی از قبل دولت رسیده ایم،من آرمان و ارزش را گفتم،آرمانی که فراتر از مرغ و گوجه و گران شدن نان و بحث گشنگی و سیری است
پاسخ حقیر:  اصلاً بحث شما صحیح از این که می فرمایید بحث را بردند به سمتی که حاکمیت دوگانه را القا کنند! ولی حرف حقیر نیز ناصواب نیست که چرا باید کاری کرد که چنین شبهه ای ایجاد شود. آیا احمدی نژاد 4 سال پیش هم چنین شبهاتی در موردش ایجاد می شد؟!راستی ما که نمی خواهیم حرف در دهان ایشان بگذاریم بلکه ایشان هستند که حرفهای خاصی را مدام تکرار می کنند و این که این حرفها با حرفهای قدیمشان تفاوت آشکار دارد، خوب اگر برای ایشان حق قائلیم که حرفهای بنیادی اش و البته اعمالش و نحوه ی تعاملش با رهبر و مجلس و قوه ی قضاییه را تغییر دهد برای طرفداران قدیمش هم باید حق انتقاد قائل بود و این انتقاد نباید موجب دلخوری و اتهام های متعدد قرار گیرد و البته ما این تغییرات را که موجب تغییر در مسیر حرکت دولت قرار گرفت انحراف نام نهاده ایم و شما فرض کند انحراف از همان مسیر اصلی و اولیه موجب ناراحتی ماست که البته اگر ایشان برای ریاست جمهوری خویش حقی قائل است ماهم برای آرای خودمان احترام قائلیم.بحث وزارت اطلاعات را هم چند بار پرداختم و بازهم میگویم که ایشان وزیر اطلاعات را در موردی که مقصر اصلی کادر اقتصادی دولتند مقصر است، مقصر اصلی معرفی می کند و حال این که فضای ایجاد انگیزه برای تخلف را دولت است که باید ببندد، نقدینگی و ابزارهای تنظیم بازار و از بین بردن رانتها و ... دست کادر اقتصادی است، این که دولت تیم اقتصادی خود را تخطئه نکند و وزیر اطلاعات را مقصر معرفی کند چرا که ایشان با وزیر مخالف بود و به این راحتی سوءمدیریت را گردن دخالت رهبر می اندازد این مسئله هیچ جای دفاع ندارد، اصرار بر این مسئله بیشتر بحث ما را به مجادله نزدیک می کند.دوست من آرمان ما پیشرفت کشور در میان تحریم هاست و به قول خود آقای رییس جمهور می توانیم و شدنی است و این را که ایشان بخواهند سوءمدیریت را نیز گردن تحریم و وزیر اطلاعات و استاندار بیندازد را نمی توانم قبول کنم.بحث شجاعت دولت در سهمیه بندی و هدفمندی ستودنی است و البته تا وقتی که این شجاعت با تدبیر همراه باشد همه راضی هستند ولی وقتی شجاعت با لجبازی و سوءمدیریت همراه شد، عزیز من! ترسناک است.
آقا سیامک: با سلام مجدد،فقط چند نکته را عرض میکنم
1-بحث کافیست،زیرا به نظر من بحث و مناظره ای که یک طرف در آن قانع یا حداقل نسبت به مواضع قبلیش ملایم تر نشود از اساس اشتباه است،زیرا بیشتر از آنکه به روشنگری نزدیک شود به فضای مجادله نزدیک میشود و باعث ایجاد کدورت،همچنین فایده ای هم ندارد چون دو طرف تا بینهایت میتوانند با هم بحث کنند و طرفی هم قانع نشود،بالآخره هر دو طرف با شناختی که از قضایا کسب کرده اند به یک یقینی رسیده اند که محترم است و با توجیه و سخن طرف مقابل دست از مواضعشان برنمی دارند،که درست هم همین است،باید به جایی برسند که به نادرستی آن مطلبی که در ذهنشان است و فکر میکنند درست است به یقین برسند،پس ما با حفظ عقاید مخالفمان دوستیمان را در فضای مجازی حفظ کنیم بهتر است تا برای روشنگری طرف مقابل کارمان منجر به ایجاد کدورت گردد
2-رهبری در قضیه مردم اسرائیل در نماز جمعه فرمودند:حرف غلطی زده شده و موضع دولت و نظام هم این نیست و تمام و دیگر بحث را دنبال نکنید(نقل به مضمون)مشایی همان روز بیانیه داد و از سخن قبلی عذرخواهی و اعلام تبعیت کرد،ولی مدعیان ولایتمداری تا به امروز این بحث را کش میدهند و از نفی رهبری تبعیت نکرده اند
3-آنچه شما میگوئید واقعیت ندارد که کسانی از طرف رهبری مأمور شدند بر علیه مکتب ایرانی موضعگیری کنند و بعد از لجبازی مشایی رهبری مستقیما وارد ماجرا شدند و مشایی عذرخواهی نکرد!اولا آن کسان چه کسانی هستند؟ثانیا حکم انتصابشان در این قضیه خاص کجاست و کی منتشر شد؟ثالثا اگر منظورتان ائمه جمعه و سرداران سپاه و مدیرمسئول کیهان و ... است که در این مورد خاص موضعگیری کردند،شاید آنها حکم انتصاب از رهبری داشته باشند ولی در این مورد خاص رهبری کسی را مأمور نفرمودند،و همانطور که قبلا هم عرض کردم رهبری خودشان فرمودند:بنده سخن و نظرم را در همین حسینیه امام عمومی میگویم و حرف درگوشی و خصوصی با کسی ندارم(نقل به مضمون)،رهبری خودشان در دیدار با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فرمودند:من با مطرح کردن مکتب ایران مخالفم،ولی بعد فرمودند:البته برداشتم این نیست که آنها میخواهند ایرانیت را در مقابل اسلامیت قرار دهند(نقل به مضمون)،این از کلام رهبری،حال اگر دیگرانی میخواهند این تقابل را نشان بدهند آن بحث دیگری است،بین خود و خدا بعد از این سخنان از طرف دولت و مشایی این بحث ادامه پیدا کرد؟
4-من در پست قبلی عرض کردم که 30 سال دارم و مجردم و شرایط زندگیم را شرح دادم،فکر میکنم سوءتفاهم ایجاد شد و شما هم با کنایه گفتید دوست مجرد! من-ببینید بنده که آن را عرض کردم مقصود این بود که با 30 سال سن شرایط مالی فکر کردن به ازدواج را هم ندارم،و نکته اش در اینجا بود که اولا مسائل مالی و شرایط اقتصادی خیلی کوچک تر از آن است که حب و بغض کسی را نسبت به دولت یا مسئولین مملکت و یا نظام تعیین کند و دوما اینکه برای کسی شبهه پیش نیاید که مثل منی که از دولت حمایت میکنم حتما در رفاه مطلق هستم و از طرف جریان موهوم انحرافی ساپورت میشوم و زندگیم گل و بلبل هست
والسلام 
پاسخ حقیر: سلام و خدا قوت بر شما. انشالله که خوشبخت بشی بحق امشب (قدر). اینکه گفتی این بحث فایده نداره را قبول ندارم و چه بسا هیچ کدام قانع نشویم اما چیزهایی در ذهنمان برای هشدار باقی میماند و تنها وقتی هیچ فایده ای نیست که گیرنده هایمان از حب و بغض ها و تعصب و کینه ها خاموش شده باشد که انشاالله چنین نیست. و دیگ اینکه من هم یک معلمزاده هسنم که در 19 سالی و ترم اول دانشگاه ازدواج کردم وبه همین دلیل پیشنهاد میکنم یک علی برای ازدواج بگویید و سختیها را هم تحمل کنید و در عوض از زندگی مشترک لذت ببرید.

مطلب مرتبط: مناظره احمدی نژادی 1

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

nazokbin

91/5/18
10:34 ص

یکی از دوستانی که بعضاً با نظرات تحلیلی اش، مطالب وبلاگم را بیشتر مورد نقد قرار می دهد، طی چند سوال و نظر که با پاسخ های حقیر همراه شد، مباحثه ی دوستانه ای را با اینجانب آغاز نموده است که با توجه به عمومی بودن این مباحث، کل بحث عیناً تقدیم می گردد، ضمناً این بحث ممکن است همچنان ادامه یابد که در صورت ارسال نظرات این دوست عزیز، عیناً در همین محل درج و پاسخ داده می شود.
مقدمتاً این که با توجه به سرعت تایپ ممکن است اشتباهاتی به لحاظ املاء و انشاء مشاهده شود که دوستان مورد بخشش قرار دهند و دیگر این که بحث ما از اینجا شروع شد که دوستمان مطلب قبلی وبلاگ را در تأیید مواضع رییس جمهور (در خصوص نرخ رشد جمعیت) مورد تأیید قرار داد و سایر مواضع ایشان را نیز صادق دانستند و ....
آقا سیامک: سلام و خسته نباشید
متأسفانه اینطور بوده که دکتر هر چیزی گفته یا در قبال آن سکوت کرده اند یا آن را مسخره کرده اند و یا با جو سنگین از طرف اصلاح طلبان و بیشتر اصولگرایان مواجه شده،ولی خوشبختانه بعد از اینکه همان حرف را رهبری فرموده اند به حقانیت سخنان دکتر پی برده شده،منتهی مشکلی که وجود دارد،این است که گروه های سیاسی و سایت ها و روزنامه ها وجود این را ندارند که از گذشته خود عذرخواهی کنند،الآن هم اگر این تحلیل هایی که در روزنامه و سایت های عموما اصولگرا در مورد بحث افزایش جمعیت منتشر شده دیده باشید،همه شده تعریف و تمجید از موضع رهبری،ولی هیچ اشاره ای به اینکه رئیس جمهور چند سال است در این زمینه سخن گفته است دیده نمیشود،جای شکرش باقیست که رهبری هستند تا یک سخن درست را بگویند تا مدعیان نسبت به آن سخن موضعگیری خوب داشته باشند،دم شما هم گرم که در ابتدای نوشته تان به این موضع اشاره کرده اید-همچنین،تقریبا 1 یا 2 سال پیش بود که دکتر از قرار داشتن در پیچ تاریخی گفت،آن موقع از کنارش رد شدند تا اینکه رهبری اخیرا فرمودند ما در پیچ تاریخی قرار داریم که بر سر زبان ها افتاد-همچنین کیهان و بقیه،دولت را بر دست داشتن در گرانی ها و تورم و بزرگنمایی تحریمها و فلج شدن نظام و گفتگو با آمریکا متهم کردند،حال آنکه رهبری در دیدار با کارگزاران نظام از واقعیت ها و تحریم و اقتصاد مقاومتی فرمودند(واقعا مقاومت در برابر چیزی غیر از حمله است؟)،همانهایی که این تهمتها را به دولت زدند حالا سکوت اختیار کردند(فارغ از بی تدبیری ها در مسئولان اجرایی و کارشکنی های داخلی علیه دولت،که خود رئیس جمهور هم قبول دارد)-انقلابهای منطقه و و و هم تا چندی دیگر مشخص میشود که دیدگاه رئیس جمهور درست بوده یا نه،دکتر گفت باید به این انقلابها از دید آغاز و مدیریت و اینکه همه این کارها برای نجات رژیم صهیونیستی است ظنین بود شروع کردند که احمدی نژاد نظرات جریان انحرافی را میگوید که انقلابها کار آمریکا است و بیداری انسانی به جای اسلامی،در حالی که همه میدانند که اسلام برای غیر از کمال انسان نازل نشده و اینکه همه مردمی که در کشورهای مختلف انقلاب کرده اند مسلمان نیستند و دین دیگری برگزیده اند و همه چه مسلمان و چه مسیحی و ... اول انسانند بعد  مسلمان و مسیحی و در انسانیت مشترکند،الآن چه شد واقعا همه انقلابها به آنچه ما منتظرش بودیم رسیدند و اسلامی شدند،همه کشورهای انقلاب شده برگشته اند به همان نقطه اول،مصر که سرآمد همه آنها بود با انتخاب یک مسلمان به ریاست جمهوری اکثر وزیران دولت مبارک را به خود میبیند،حال و روز کشورهای دیگر هم چندان تعریفی نداره،تازه نگران سوریه هم باید باشیم که با از دست رفتن آن خط مقدم اسرائیل به لب مرز با ایران میرسد،تو این چند وقت که همه سرگرم این انقلابها شده اند دیگر خبری از رژیم صهیونیستی حتی در اخبار هست؟به فراموشی سپرده شده و در پشت صحنه در تدارک عِده و عُده است -منظور من این نیست که رئیس جمهور نظراتش از رهبری بهتر است،منظور من این است که سخن خوب را باید به دور از حب و بغض های سیاسی شنید و تحلیل کرد،وگرنه همه میدانند که ما مو میبینیم و رهبری پیچش مو..
پاسخ حقیر: سلام و ممنون از نظر بلندتون. ولی به برخی نظرات شما انتقاد هم دارم. این که هنوز انقلاب مصر ادامه دارد برعکس نشان از اسلامی بودن آن دارد چرا که اگر چنین نبود تاکنون تمام شده بود ولی مردم منتظرند و در حال تلاش تا اسلامی بودن انقلابشان را همچنان کامل کنند و کوتاه نیامدن مردم از وضع موجود نشان از اسلامی بودن هدف انقلاب دارد. بحث دیگر وضع مدیریت کشور، تعویضهای مکرر وزرا آن هم در جهت عدم تقویت کابینه، حاشیه سازی و دامن زدن به حواشی با بیان سخنان غیر ضروری و حساسیت زا به خصوص در مورد زیر سوال بردن سایر قوا و اصرار بر اهمیت یک قوه نسبت به سایر قوا. و اما بحث اقتصاد مقاومتی و اصرار مکرر رهبری نشان از عدم موفقیت دولت به خصوص طی این یکسال اخیر و در مورد ارز و تورم دارد نه تایید دولت. خداوند ما را منصف بدارد و البته عامل به وظیفه که اطاعت از ولی فقه و خادم خالصانه و بدور از تعصب بر افراد ماندن است بدارد.
آقا سیامک: سلام و خسته نباشید
شما فایل صوتی و فیلم یا شنودی،چیزی دارید که این ادعایتان را ثابت کند که رئیس جمهور یا مشایی یا هر کسی درون دولت گفته ما انسان کامل را قبول داریم و ولایت فقیه را قبول نداریم یا ما مستقیما دستورات را از ولی میگیریم نه از ولی فقیه؟لطفا اگر دارید ارائه کنید تا ما هم بدانیم وگرنه این حرفها را ما خودمان در سایتها و روزنامه ها مکررا دیده ایم نیازی به اینکه شما انها را از قول آنها بازنشر دهید نیست،یه چیزه جدید بگو،ولایت فقیه زیر مجموعه امام زمان قرار دارد یا امام زمان زیر مجموعه ولایت فقیه؟چون قبلا آیت الله مصباح هم فرموده بودند جریان انحرافی امام زمان را بزرگ میکند تا ولی فقیه را کوچک کند!اصولا ولی فقیه بدون وجود امام زمان اعتبار و جایگاهی دارد؟یا اعتبارش را از ایشان میگیرد؟این مرتضوی بنده خدا زمان اصلاحات و موقع برخورد با فتنه گران قاضی جوان،قاضی انقلابی،قاضی حزب اللهی بود،اصلاح طلبان و مرتضوی جن بودند و بسم الله تا مثل بقیه اومد تو تیم احمدی نژاد شد موجب سرخوردگی و بهانه به دست دیگران،مرتضوی اگر کاری هم کرده چرا دادگاهی نمیشود تا برای همه روشن شود؟اگر بیگناه است که همه از وی عذرخواهی کنند و  فارغ از دخالت دیگران در پستهای مورد نظر منصوب شود و اگر گناهکار است به سزای اعمالش برسد-من دوست دارم رئیس جمهور دلخواه شما و سیاسیونی که به انتخابهای دولت گیر میدهند انتخاب بشود و اختیاراتش از جمله عزل و نصب ها مانند این دو دولت که قبلا سابقه نداشته مورد هجوم قرار بگیرد و در کارهایش دخالت شود تا ببینیم واکنشتان چیست؟
پاسخ حقیر: بازهم سلام. دوست من این استنباط نه از کس دیگر بلکه از خودم هست. وقتی آقای احمدی نژاد در مورد حکم رهبر در مورد مشایی و مصلحی تعلل کردند و محکوم به نقض ولایت مداری شدند هردویشان مدعی شدند که ازهمه ولایت مدارترند، شما بگویید این چه ولایت مداری است که با تعلل و خونه نشینی قابل جمع باشد آن وقت شماهم به دو پاسخ فقط خواهید رسید یا عبارت ولایتمداری لغلغله زبانشان شده و اعتقادی به آن ندارند و یا اینکه ولی کس دیگر است. شما هم عزیز من براحتی تحلیل و استدلال افراد دیگری را که اتفاقا آنها هم اهل انقلابند را به دیوار نکوبید. 
آقا سیامک: اگر منصف بودیم که عالی بود،در مورد سخنان غیرضرور و حساسیت زا،الآن نزدیک یک سال و خورده ای است که مشایی نه تنها سکوت کرده و به آنها که میگفتند خفه شو و حاشیه نساز لبیک گفته بلکه حضور فیزیکی در مقابل دوربین ها هم ندارد،عجیب است که طی این یکسال و خورده ای حجم تخریب ها و تهمت ها و اخبار و شایعات و مسموعات! پیرامون جریان موهوم انحرافی و مشایی نه تنها کمتر نشده شدت گرفته،البته قبلا هم سخنان مشایی حاشیه ساز نبود،بلکه جرح و تعدیل و حاشیه سازی رسانه های اصولگرانما و ولایتمدارنما حول و حوش سخنان وی حاشیه ساز بود،با سکوت ایشان معلوم شد که کرم از خود درخته-در مورد زیر سئوال بردن سایر قوا،چه کسانی بحث بین قوا را آغاز کردند،اختیارات دولت و رئیس جمهور از جمله عزل و نصبها را چه کسانی شروع کردند،از مجلس هفتم دخالتها شروع شد،آیا آن موقع اثری از این جریان موهوم انحرافی یا مشایی بود؟اختیارات ساده دولت از قبیل ساعت کار آغاز به کار بانکها،عقب و جلو کشیدن ساعت،ادغام شوراهای عالی،ایجاد 2 معاونت به جای سازمان برنامه و بودجه،دخالت در عزل و نصب وزرا و معاونین و مشاورین و فرماندار و استاندار و رئس فدارسیون و ... جالبه که همه هم تقصیر جریان انحرافی است،آیا این همه دخالت در کار دولت در ادوار دولتها سابقه داشته؟آیا اینهمه استیضاح و سئوال از وزرا و رئیس جمهور و عدم رأی اعتماد به وزرا در تاریخ مجالس سابقه داشته؟آیا اینهمه دخالت رئیس مجلس در دولت و قوه ای در قوه دیگر که آخرین آن خلاف قانون دانستن ساماندهی نیروهای شرکتی و خلاف قانون دانستن بودجه طرح های مهرماندگار است سابقه داشته؟آیا فشل و تبدیل لایحه بودجه کل کشور به طرح در طی این سالها که بارها مورد اعتراض رهبری هم قرار گرفته سابقه داشته؟آیا برنامه ریزی برای درآوردن اجرای انتخاب از دست دولت به عنوان مجری آن سابقه داشته؟آیا تفسیر جدید شورای نگهبان در مورد مسئولیت رئیس جمهور در اجرا و نظارت بر قانون اساسی که متضاد و متناقض با تفاسیر سالیان بعداز انقلاب است سابقه داشته؟آیا طرحی قبلا بوده که شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی دانسته باشد و اذعان کرده باشد که قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی را ندارد ولی آن را مجلس به مجمع تشخیص بفرستد و در آنجا تصویب شود و همین قانون را بکنند چماق بر سر دولت که قانون شکنی کردی(البته که نقد بر دولت هم وجود دارد ولی آنقدر که به وفور یافت میشود دیگر نیازی نیست ما هم بگوئیم)
پاسخ حقیر: سلام آنچه که در مورد شروع دعوا نوشته اید مورد تایید من است و قبلاً از مواضع دولت دفاع جانانه و متعدد کرده ام اما بحث من این است که آنچه که مرا مدافع سرسخت دولت می نمود این بود که به قانون به سادگی گردن می نهاد حتی اگر می دید بهانه ی لجبازی مجلس یا تشخیص مصلحت است ولی این تغییر رویه دولت که در تعامل با سایر قوا اگر ضربتی می خورد ضربتی می زد و کم کم وارد حاشیه ها شد و حتی خودش هم چند حاشیه با چند جلمه ی غیر ضروری ایجاد کرد مورد تایید نبود. دوست من این شما می دانید که ما به احمدی نژاد 2 دو دور رأی دادیم و هرگز کسی مثل من به علی لاریجانی و یا حتی هاشمی نداده ام. توقعم نیز این نیست که آقای احمدی نژاد مثل ایشان بشود و کسی که همواره از حاشیه سازی فراری بود خودش هم در این بحثها یک پای ثابت میدان باشد. این رأی بالای احمدی نژاد ثبات در مسیرش را طلب می کرد و اکنون که تغییر رویه را نمی توانیم منکر شویم (به قول شما به این بهانه که اول کسانی دیگر شروع کننده بودند) خودش دلیلی برای مواضع ماست. دوست من کسی به احمدی نژاد نگفته بود که دست رهبر راببوسد اما آن احمدی نژادی که شروع کرد اینچنین بود و ما هم شیفته اش اما آیا اکنون احمدی نژاد همان است که شما تغییر موضع ما را غیر منطقی بدانی؟! دوست من شما در حال خواندن نظرات کسی هستی که هنوز در اقدامات صحیح دولت حامی است و البته در موارد اشتباه منتقد، حساب ما را با منتقدان اولیه ی احمدی نژاد یکی ندانید و با پیش فرض نسبت به ما قضاوت نکنید. ما دلمان بیش از شما گرفته است از این که احمدی نژادمان ولایت مداری اش این شده که مشایی در تمام تصمیم گیری های مهم و غیر مهم باشد ولی در جلوی دوربین نباشد و حتی این که خود احمدی نژاد حرفهای آقای مشایی رابزند ولی خود مشایی نزند.
آقا سیامک: شما هم عزیز من براحتی تحلیل و استدلال افراد دیگری را که اتفاقا آنها هم اهل انقلابند را به دیوار نکوبید
آیت الله مصباح اهل لنقلاب است و عزیز ما،ولی مگر حرف ایشان یا کسان دیگر مثل ایشان برای ما حجت است،فقط سخن رهبری برای ما حجت است
وقتی آیت الله مصباح رئیس جمهور و یارانش را سحر شده میداند و باب جدید و بزرگترین خطری که از ابتدای اسلام وجود داشته(بالاتر از امویان و کفار و خوارج و عباسیان و و و) و به جای تحقیق و ملاقات حضوری با رئیس جمهور و اعضای دولت برای به یقین رسیدن اکتفا میکند به شنیده ها و مطالب سایتها و روزنامه ها و در آخر هم به اینها یقین ندارد و  همه را از مسموعات(یعنی شنیده ها) میداند از آنطرفامثال زاکانی سیاست باز را اسلام شناس معرفی میکند،به نظر شما این حرف را بر دیوار نکوبیم و حجت بدانیم
آیت الله یزدی و جنتی که افتخار به این میکنند که مشایی را برای ارائه توضیحات به حضور نطلبیده اند،باید حرف آنها را ملاک دانست،گیرم مشایی اصلا کافر،اگر ائمه هم میخواستند اینگونه کسی را جذب اسلام کنند و شبهه ها را پاسخ گویند که وامصیبتا،شهید بهشتی و مطهری در تلویزیون با مارکسیست و کمونیست و سلطنت طلب بحث میکردند،آقایان هم به جای بحث حضوری دیگران را از خود دور میکنند
در تاریخ حق طلبان،کفار را به سحر و جادو متهم کردند یا کفار،مؤمنان را؟من توصیه ام به اصولگرانمایان و ولایتمدارنمایان این است که به جای حبس خانگی موسوی و کروبی و فتنه گر گفتن به آنها بروند از آنها عذرخواهی کنند و یکدوره کلاس بصیرت پیششان ببینند،موسوی 3 سال پیش دولت را به توهم و خرافه گرایی و سحر و جادو متهم میکردند اینها تازه فهمیده اند،کروبی 3 سال پیش به فساد اقتصادی و عقیدتی متهم میکرد اینها تازه فهمیده اند
واقعا نامه خصوصی رهبری به دکتر را که شماره نامه نداشت و رسمی نبود چه کسانی و به چه نیتی یک هفته جلوتر از انتشار رسمی آن منتشر کردند،در آن نامه سخنی از عدم صلاحیت مشایی بود؟که اگر این چنین بود رهبری در دیدار با قاریان 2 روز بعد شریعتمداری را مورد عتاب قرار نمیدادند-نامه رهبری در قضیه وزیر اطلاعات خطاب به چه کسی است؟با مصلحی یا احمدی نژاد،رهبری در این نامه به مصلحی مینویسند که در خدمت دولت باش یا به دکتر مینویسند که حق عزل نداری و مصلحی سرجایش است؟از این نامه استعفاء فهمیده میشود یا برکناری؟در همین قضیه هم اطلاع از نامه رهبری به مصلحی از چه طریقی و به چه نیتی 3 روز قبل از انتشار در سایت رهبری در کیهان چاپ میشود؟نظر شخصی من این است در این دو مورد فقط رهبری صاحب نظر هستند و دکتر ،چون کسی غیر از این دو در جلسه خصوصی دونفره شان نبوده،پس ما هم اسلامی رفتار میکنیم و حسن ظن داریم،و آتش بیار معرکه نمیشویم 
شیمون پرز در سال 89 در مصاحبه با فاکس نیوز گفت:باید به جایی برسیم که بودن با احمدی نژاد به یک ننگ تبدیل شود،اصولگرانمایان و ولایتمدارنمایان به زیبایی به این آرزو جامه عمل پوشاندند
این نکته هم قابل تحلیل و بررسی است که واقعا ضدانقلاب سازی و ضدنظام سازی و ضدولایت سازی تقصیر ساختار نظام است یا افراد و شهرت و شهوت قدرت و ثروت و اطرافیانشان،اگر مشکل افراد باشند که شامل یک یا دو نفر شاید بیشتر نشود،بازرگان،بنی صدر،هاشمی،خاتمی،موسوی،کروبی-احمدی نژاد(از دید مدعیان اصولگرایی و ولایتمداری)-اگر (شهید رجایی شهید نمیشد)و اگر (رهبری،رهبر نمیشد) چه بسا شامل حال این 2 هم میشد
پاسخ حقیر: آقای عزیز اصلاً فرض این که تمام دنیا در شناخت آقای احمدی نژاد و مشایی فاقد شعورند! اصلاً فرض که دشمنان خارجی و داخلی همه برنامه ریزی کرده اند که ایشان تحت فشار قرار گیرند! اولاً مگر همین داستان برای رهبری شدیدتر نبوده است؟! برای تخریب امام خمینی چه؟! آیا نقش خود افراد در دفاع به موقع و صحیح از خودشان چه می شود؟! این که مثلاً من دستور رهبری را معتل کنم و بعد مقصر کسانی را بدانم که نامه را منتشر کردند صحیح است؟! باعث مبرا شدن می شود؟! آیا خودم خانه نشینی کنم و بعد ولایت مداری دیگران را زیر سوال ببرم و خودم را ازهمه بهتر بدانم قابل دفاع است؟! آیا چند جلسه با مصلحی قائم باشک بازی دربیاورم به بهانه ی ولایت مداری صحیح است؟! آیا مقصر گرانی ها را وزیر اطلاعات بگیریم تسویه حساب زیبایی هست؟! آیا اینها که گفتم و آیا دفاع هایی که قبلاً از دولت می کردم و یا اکنون انتقاداتی که می کنم تا کنون استنادی به حرف کسی دیگر کرده ام و یا نه با تحلیل بوده است؟! شما در تمام مطالبم بخوانید و ببینید که آیا برای تایید یا رد اقدامی از سوی ایشان تاکنون مرتکب استناد از آقای مصباح یا هرکسی دیگر شده ام یا خیر؟! دوست من مشکل اینجاست که شما می گویید بین اختلاف رهبر و رییس جمهور هر دو صاحب نظرند و ما نمی توانیم قضاوت کنیم و البته ما هم نمی خواهیم قضاوت کنیم فقط می دانیم که رییس جمهور آنهم از نوع مدعی ولایت مداری نباید کارش به اختلافی با رهبر برسد که به قهر منجر شود.
آقا سیامک: در مورد بیداری اسلامی،خدا کند که این بیداری به نتیجه برسد،و حتما  و شکی در آن نیست که ملتهای مسلمان کشورهای اسلامی قیام کرده به دنبال اسلام هستند همچنانکه مردم دیگر ادیان و مذاهب هم در کنار مسلمانان به دنبال هویت انسانی خود میگردند،ولی بخواهیم یا نخواهیم دولتها و حکومتها برآیند ملتشان هستند،آمریکا برای 20 سال بعد کوچکترین جزیره در فلان اقیانوس هم برنامه دارد چه برسد به خاورمیانه،آمریکا دانست که دیگر حکومتهای دیکتاتوری جواب نمیدهد پس روی آورد مثل سابق به ایجاد حکومتهای تحت فرمانش ولی اینبار از نوع دموکراتیک،البته حرکت مردم که به دنبال اسلام و کرامت و هویت انسانی و تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران بودند از دستش خارج شد،و ایران هم تأثیر خود بر این انقلابها را با نام بیداری اسلامی و انسانی گذاشت،ولی آیا آمریکا بیکار نشست،با روی کار آمدن دولتهای به ظاهر اسلامی در این کشورها ورق برگشت،خدا کند مردم این کشورها در انقلابشان ثابت قدم باشند وگرنه اینبار نتیجه بدتر میشود زیرا اینها دیگر دیکتاتور نیستند بلکه با پنبه سر میبرند،گذرگاه رفح باز میشود تا حساسیت ها کم شود از آنطرف اکثر وزراء دولت مبارک در دولت جدید بکار گمارده میشوند،وضع تونس و لیبی هم بهتر نیست،لیبی که چندپاره شده و بین ناتو مثل گوشت قربانی تکه تکه،واقعا این تحلیل زیبایی در هفته نامه 9 دی بود که مواظب باشیم مرسی،اردوغان نشود،حجم دیدارهایش با سران آمریکا که بسیار است،اردوغان هم با ترک جلسه با شیمون پرز در کنفرانس خبری همه را به خود سرگرم کرد،اولا که اخوان المسلمین نسبت به شیعیان اصلا موضع دوستانه ای ندارند،دوما مرسی هنوز نیامده دم درآورده،گفته به دلیل حمایت ایران از حکومت دیکتاتوری سوریه،هنوز فکر نکرده ام که برای اجلاس عدم تعهد به ایران میروم یا نه،انگار ما معطل آمدیم اوئیم-از همه این کشورها مهمتر سوریه است که خط مقدم جنگ با اسرائیل است،و به دلیل این انقلابها حدود یک سالی است که اسرائیل در حاشیه قرار گرفته و به ندرت خبری در اخبار هم میشنویم،و در آخر اینکه حقانیت مردم و دولتهای این کشورهایی که در آن بیداری اتفاق افتاده به دوری و میزان دشمنی آنها با آمریکا و اسرائیل و غرب است،یک وعده گاه آن روز قدس است باید از همه پور شورتر برگزار کنند
در مورد اقتصاد مقاومتی،اگر از کارشکنیهای گروه های اقتصادی و سیاسی داخلی در کار دولت بگذریم،مگر من گفتم که ضعف مدیریت اقتصادی نداریم،همچنانکه دولت و رئیس جمهور هم به آن اشاره کرده اند،و مگر گفتم که رهبری در بحث اقتصادی تمام و کمال از دولت حمایت کرده اند(چنانچه حمایت و رضایت ایشان بر نارضایتی شان میچربد) و مگر وضع اقتصادیمان قبل از این 2 دولت گل و بلبل بود و به به و چه چه که یادمان برود(که اگر بهتر نشده باشد بدتر نشده) بنده آن نظر مدعیان اصولگرایی که تحریم را بدون اثر و دولت را تکمیل کننده پازل دشمن در بوجود آوردن گرانی و نارضایتی مردم و جدایی از نظام میداند را نفی کردم و گفتم رهبری در دیدار با کارگزاران از واقعیت ها که یکی از آنها تحریم است سخن گفتند و از اقتصاد مقاومتی(اصولا کلمه مقاومت و دفاع جز در مقابل هجوم و حمله به کار میرود؟)خوبه همه به این اذعان دارند که این دولت در زمینه اقتصادی طرحهایی و پروژه هایی را با موفقیت اجرا کرده که قبلیها از ترس از چند کیلومتری ان رد نمیشدند،بله کسانی ایراد میگیرند که خود هیچ کار مثبتی انجام نداده بودند و البته دیکته نانوشته غلط ندارد،این گرانیهای اخیر هم که مرغ سرآمد آن است،التهاب گذرایی بیش نیست
یادش به خیر امام در جواب تحریمها میگفت:اگر ما را تحریم کنید به مردم میگویم روزه بگیرند(نقل به مضمون) یا در جایی دیگر میفرمود:مسئولان باید به فکر معیشت مردم باشند ولی این نباید آنان را از وظیفه اصلی ما که صدور انقلاب و برافراشتن پرچم اسلام ناب محمدی در جهان است بازدارد(نقل به مضمون)
آنوقت الآن چند ساعت به خاطر مرغ در صف وامیستیم و به خاطر گران شدن این چیز و آن چیز صدر تا ذیل نظام رو به فحش میکشیم،واقعا آن شور انقلابی کجاست؟
پاسخ حقیر: سلام چیزهایی که را توضیح می دهید قبلاً در پاسخشان مطلب نوشته ام فقط این که اقتصاد مقاومتی نسخه ای است که در شرح وظایف مسئولان اجرایی برای مدیریت بهینه پیچیده شده است، این که دولت خود را در جایگاه تحریم و فشار بداند و برایش برنامه داشته باشد نه این تحریم را بهانه ای برای بی برنامگی قرار دهد. من تمام مشکلات اقتصادی کشور را متوجه تحریم نمی دانم اگر چه تحریم همیشه جایگاه خود را داشته و دارد به عنوان مثال بحث ارز و بحث قیمت مرغ تقصیر دولت را نمی توان نادیده انگاشت که مشروحا قبلاً در همین وبلاگ به آن پرداخته ام. دوست من در شرایط مسابقه با یک تیم قوی آنچه که از همه تلخ تر است گل به خودی است. شما ناراحتی ما را نه از درد شکم بلکه از این بدان که چرا باید در این تنگناها دولت از ابزارهای خود استفاده نکند. چرا باید ارز به جایی برسد که تمام قیمتها 50 درصد رشد پیدا کنند؟

مطلب مرتبط: مناظره احمدی نژادی 2

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به  صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.

nazokbin

90/10/8
1:3 ص

 

 به نظر می رسد که بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص این که تصور مدیریت اتفاقات منطقه توسط آمریکا، یک توهم محض است، بیش از هر چیز متوجه فرضیه ی اشتباه آقای احمدی نژاد باشد که چندی پیش مطرح کردند. ایشان گفتند که آمریکا چون دید نمی تواند جلوی اتفاقات منطقه را بگیرد با فرار به جلو سعی کرده است تا از پخته شدن قیامهای مردمی جلوگیری کند و قبل از رسیدن شان، به نفع خودش آنها را بچیند. آن قدر این فرضیه به نظر برخی ها حکیمانه آمد که به عادت بت سازی شروع کردند به تحسین و تقدیر که عجب فرضیه ی حکیمانه ای توسط رییس جمهور مطرح شده است، که یک نمونه از این تمجیدها در وبلاگ یکی از دوستان منتشر و متأسفانه در مجله ی پارسی بلاگ نیز برگزیده شد. آن موقع بنده نیز مطلبی در نقد آن نوشتم با عنوان "تحلیل درست دکتر؟!" که مورد انتقاد شدید همان وبلاگ نویس قرار گرفت و این بار با این سخنان رهبر، نظر این دوستان را به مطلبی فراتر جلب می کنم:

دوستانی که طرفدار بی قیدوشرط دولت هستند توجه داشته باشند که بین مواضع رهبری و بزرگان دولت بعضاً آن قدر تفاوت وجود دارد که نمی توان به سادگی و بی تفاوت از کنار آن ها گذشت. این دوستان حواس شان باشد که خصلت های خوب دولت مانند ساده زیستی و پرکاری، نمی تواند توجیهی برای ندیدن اشتباهات باشد. این که هرکسی ساز خود را بزند و مدعی ولایت مدرای نیز باشد یک کلک نخ نما به شمار می رود که از اول انقلاب تا کنون کم به کار نرفته است که البته همه به رسوایی ختم شده است. هنوز از نامه های سرگشاده ی کسانی که رهبر را در ظاهر رهبر خطاب می کردند ولی در باطن تهدید و تکروی می کردند فراموش نشده است. دوستان توجه داشته باشند که همه ی کسانی که اکنون یا به عنوان سران فتنه یا بازوان فتنه شناخته می شوند زمانی هم رأی بالای ملت را داشتند و هم مدعی ولایت مداری بودند. دوستان حواسشان باشد که طناب های پوسیده ی زیادی همواره مسیر آسمان را نشان می دهند که آویزان شدن به آنها نتیجه ای جز سقوط ندارد. عزیزان حواسشان به سیر شخصیتی افراد باشد که از چه شعارها و چه اداهایی به چه مسیرهایی تغییر مسیر می دهند.

عزیزان حواسشان باشد که تأییدات رهبر تا ابد برای تطهیر منحرفان کاربرد نخواهد داشت همان طوری که برای فتنه گران کاربرد نداشت و این که مهمترین ملاک درحمایت یا رد افراد حال کنونی آن ها است. دوستان بدانند که اگر قبلاً از یک نفر طرفداری می کردند و اکنون آن یک نفر دگرگون شده است، ادامه ی طرفداری نه تنها لزومی ندارد که در محضر حق و حق پرستان محکوم است.

دوستان عزیز نشانه ها را ندیده رها نکنند، پایبندی اولیه به قانون را با قانون گریزی کنونی (به هر بهانه ی حق و ناحقی) مقایسه کنند، گفتند سیاست خارجی متکی بد شده است گفتیم باشد حتما بهترش را می آورند ولی بدتر شد، گفتند وزارت صفار هرندی بد است گفتیم حتما بهترش را دارند ولی بازهم بدتر شد، گفتند برای حجاب فرهنگسازی می کنیم ولی برخورد نه و دیدیم که همان نیز نکردند، گفتند 1 میلیون به نوزادان می دهیم و ندادند، گفتند هنوز دست بوس رهبریم ولی سرما داریم دیدیم که دست گیر رهبر نیز نیستند، گفتند که ولایت محوریم دیدیم که خودشان را محور ولایت می دانند، گفتند که اطاعت از رهبری را از هرچیزی واجب تر می دانیم رفتند و ادای خانه نشینی حضرت امیر را درآوردند. گفتند که مطیع رهبریم ولی هر کسی را که مطیع رهبر بود با لگد از دولت بیرون انداختند، گفتند که هرچه داریم از علما و اساتید اخلاق داریم ولی هر چه داشتند زمین گذاشتند.

دوستان اگر چه هنوز دولت خوبی های زیادی برای دفاع و حمایت دارد ولی حواستان باشد که حمایت بیش از اندازه و خارج از انصاف، بعدها موجب سقوط و لجاجت خواهد بود. دوستانی که اکنون طرفدار احمدی نژادند حواسشان باشد، نکند که وطن پرستی، امام زمان دوستی، مردم سالاری و همه ی این واژه ها بهانه ای برای غربت ولایت فقیه باشند تا هرکسی را به بهانه ای از دور ولایت متفرق سازند. 

خلاصه دوستان عزیز نشانه ها را نادیده نگیرند.

میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود. 


nazokbin

مشخصات مدیر وبلاگ
 
لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
دسته بندی موضوعی
 
سیاسی ، دولت ، انتخابات ، سیاست خارجی ، احمدی نژاد ، سیاست داخلی ، فتنه ، اقتصاد ، حسن روحانی ، شبهه ، مذاکرات هسته ای ، مقام معظم رهبری ، هاشمی رفسنجانی ، صدا و سیما ، رسانه ، تورم ، فرهنگ ، هدفمندی یارانه ها ، مشایی ، تحریم ، اعتقادی ، اقتصاد مقاومتی ، انحراف ، رابطه ایران و آمریکا ، سبک زندگی ، برجام ، عدالت ، قوه قضاییه ، انقلابی ، اقتصادی ، تولید ، آمریکا ، مجلس ، علی لاریجانی ، بصیرت ، رابطه با آمریکا ، رشت ، گیلان ، مجلس و دولت ، ولایت مداری ، فرهنگی اجتماعی ، غرب ، استاد مصباح ، خانواده ، عفاف و حجاب ، روحانیت ، بهره وری ، انقلاب ، انتخابات 96 ، هاشمی ، مهدی هاشمی ، سران فتنه ، سعید جلیلی ، مذهبی ، بانک ، جبهه پایداری ، شورای نگهبان ، علی مطهری ، کارمند ، مسکن مهر ، انتخابات ریاست جمهوری ، اصلاح طلبان ، اجرای برجام ، تحلیل های اقتصادی ، سوریه ، ماهواره ، جواد ظریف ، امام خمینی (ره) ، انتقاد پذیری ، استقلال ، مدیریت و ایمنی ، فساد بزرگ اقتصادی ، سیاست ، طنز ، ولایت فقیه ، ظریف ، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ، هنر ، ارز ، استکبار ستیزی ، اسرائیل ، انتخابات مجلس ، بدعهدی آمریکا ، برنامه پایش ، جنگ نرم ، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ، انتخابات آزاد ، ایمنی ، نقض برجام ، سران قوا ، نرخ رشد جمعیت ، مذاکره کنندگان هسته ای ، جریان انحرافی ، توافق نهایی هسته ای ، تهاجم فرهنگی ، تحریف انقلاب ، بانک ، انتقاد ، مدیریت ، نرمش قهرمانانه ، سبک زندگی ، علامه مصباح ، سینما ، شبکه های اجتماعی ، مردم ، انقلابی گری ، اصولگرایی ، جمنا ، کارگر ، تحریف اسلام و انقلاب ، حجاب و عفاف ، اشتغال ، برجام 2 ، پسابرجام ، مسجد ، هنر و رسانه ، فوتبال ، قالیباف ، قانون اساسی ، مذاکرات هسته ای ، نفوذ ، فرهنگ عمومی ، رابطه ایران و آمریکا ، برجام های 2 و 3 ، باقری لنکرانی ، ازدواج ، آرمان های انقلاب ، وبلاگ نویسی ، آموزش و پرورش ، ائتلاف اصولگرایان ، اعتدال ، اینترنت ، انتخابات های 94 ، دولت یازدهم ، رکود ، شبکه اجتماعی افسران جنگ نرم ، میر حسین موسوی ، مالیات ، محمد جواد ظریف ، گفتمان انقلاب ، عربستان ، بسیج ، امام حسین ، حضرت مهدی عج ، کارشکنی های آمریکا در اجرای برجام ، حقوق های نجومی ، حقوق کلان مدیران دولتی ، حامیان متعصب احمدی نژاد ، خاتمی ، داعش ، تحریم موشکی ، تحریف شخصیت امام خمینی ، ترکیه ، جدایی نادر از سیمین ، تولید ملی ، توهین های دولتمردان ، ائتلاف اصلاح طلبان ، احمد توکلی ، آمریکا ، بسته تحریم موشکی ، انتقادات به برجام ، ایرانیت ، عراقچی ، فتنه گران ، عکس ، روحانی ، دولت راستگویان ، دولت های نهم و دهم ، سعید مرتضوی ، قرارداد خرید هواپیما ، محسن رضایی ، متن برجام ، نقدینگی ، مرگ بر آمریکا ، محمد خاتمی ، قراردادهای پسابرجامی ، سیاه نمایی ، عزت ایران ، عبدالرضا داوری ، باخت اصولگرایان در تهران ، پارسی بلاگ ، آملی لاریجانی ، ادارات ، توالد ، جنبش برنمی تابیم ، تحریم های جدید ، خودروسازان ، حوادث ناشی از کار ، دوقطبی سازی ، حاشیه سازی ، حجاب ، حداد عادل ، حلقه انحرافی ، حقوق ، حسین قدیانی ، حادثه پلاسکو ، خطوط قرمز رهبری ، جدایی مشایی از احمدی نژاد ، توهین ، توصیه رهبری به احمدی نژاد ، بیداری اسلامی ، پزشک ، انتخابات خبرگان ، عدالت خواهی ، شهید ، صادرات ، سید حسن خمینی ، سمن ، سبد کالا ، سپاه ، ساده زیستی ، مداحان ، مبارزه با فساد ، متکی ، مسکن مهر ، مصافحه ظریف و اوباما ، ولایتمداری ، کرسنت ، کهریزک ، مفاسد کلان اقتصادی ، مهدی خزعلی ، نهاوندیان ، واردات ، نظارت ، لیست هاشمی ، کارگر ، قرارداد صنعت خودرو ، سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ، ضرغامی ، طرفداران دولت ، شهرداری تهران ، شجریان ، شفافیت اقتصادی ، امر به معروف و نهی از منکر ، اکبر ترکان ، بازرس کار ، بانک مرکزی ، پویش اجازه نمی دهیم ، پساتحریم ، بقایی ، آیت الله جنتی ، آیت الله رئیسی ، 9 دی ، bbc ، VOA ، امام حسین (ع) ، اقتدار ایران ، اردغان ، توافق وین ، توان موشکی ، تعهد به FATF ، جهاد اقتصادی ، جعفرزاده ، جان کری ، توافق چند مرحله ای ، تشدید تحریم ها ، چادر ، حصر خانگی ، حصر سران فتنه ، حسین شریعتمداری ، حضرت علی ، حقوقهای نجومی ، خط امام ، دوقطبی های کاذب ، دبه کردن هسته ای ، ترامپ ، تصویب برجام ، تعهد دولت به کارگروه اقدام مالی ، تحریم ISA ، تجاوز سربازان آمریکایی ، بیانیه لوزان ، جام زهر ، تک فرزندی ، تهران ، توافقنامه ژنو ، اسلام ، اظهارات هاشمی درباره مجلس خبرگان ، 22 بهمن ، ادغام وزارتخانه ها ، برنامه امروز دیروز فردا ، برجام خسارت محض ، بازرسی کار ، بازار ، انگلیس ، انقلاب اسلامی ، انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ، امام زمان (عج) ، شورای عدم تعهد ، عدالت اجتماعی ، عذر خواهی ، غیرت ، فائزه هاشمی ، فرزندان ، سالگرد برجام ، رد صلاحیت احمدی نژاد ، رفع حصر ، رویانیان ، فیش های نجومی ، فضای مجازی ، مجلس خبرگان ،
لوگوی دوستان
 
دوستان
 
یا صاحب الزمان (عج) بانـــــــوی دشــــــــــت رویــــــا داروخانه دکتر سلیمی آسمون آبی چهاربرج سرچشمه ادب و عرفان پایگاه تحلیلی( فصل انتظار) رقصی میان میدان مین همه چیز آماده دانلود کانون فرهنگی شهدا پژواک من وآینده من عاشق آسمونی عشق در کائنات ساعت یک و نیم آن روز ۩۞۩ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه ۩ هــم انــدیشـی دینــی رضویّون حدیث منتظران قائم (عج) تراوشات یک ذهن زیبا بادصبا یادداشتهای فانوس نمکستان سربازی در مسیر حرم الشهدا دل شکسته برادران شهید هاشمی علمدار بصیر کبوتر نامه بر یادداشت های احمد ترابی زارچی مهاجر همای رحمت ایـــــــران آزاد wanted این نجوای شبانه من است نوری چایی_بیجار خورشیدها آسمانی ها xXxXx کرجـــیـــهــا و البرزنشینها xXxXx فرزند روح الله... غمزده وبلاگستان امام صادق (ع) هیئت فاطمیون شهرضا بر و بچه های ارزشی کوثر ولایت آزادی بیان مهدی یاران خبرنگار خط انقلاب مدافع ولایت افسران وبلاگ نویس حامیان جمهوری اسلامی ایران آسمان های خاکی وحدت تفاوت نمل/عاقبت جوینده یابنده است پایگاه مقاومت نجف اشرف بوشهر گوهرکمال ، حجاب برتر دنیای راه راه افسران سایبری امام خامنه ای سرویس وبلاگستان 8 دی حساس بشو سرباز صفر بصیر شمال استخدامی پنل اس ام اس | بانک شماره موبایل طراحی سایت در سایه سار ولایت فروشگاه اینترنتی پوشاک زنانه اوتیسا

       
       

سلمان علی علیه السلام

تحلیل های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سیاوش آقاجانی

ابزار هدایت به بالای صفحه