لطفاً این وبلاگ را محبوب کنید:

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی سایت نازک بین ایمنی شغلی پست الکترونیک درباره

95/9/24
8:22 ص


محمد نهاوندیانمحمد نهاوندیان ، رئیس دفتر رئیس جمهور:

«آمریکا باید متعهد به برجام باشد. مقامات سیاسی ما مرتب باید این موضوع را گوشزد کنند و مانند تصمیم غلطی که کنگره آمریکا گرفته که نقض برجام است، نظام ما واکنش متناسب را خواهد داشت. اگر آمریکا این غلط را بکند و اجرایی کند بعنوان نقض فاحش برجام برخورد خواهد شد.»

نباید امید به آمریکا داشته باشیم، ما در کنار دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی فعال اقتصادی نیاز داریم! افراطیون در آمریکا با تصویب آن قانون در کنگره می خواهند فضای خوبی که نسبت به اقتصاد ایران پیدا شده را مخدوش کنند. انگیزه اتحادیه اروپا بعد از برجام برای همکاری با ایران بیشتر شده است، ما باید این شرایط مساعد را تبدیل به توافق و قرار داد کنیم تا فاصله اروپا با تصمیمات ضد ایرانی آمریکا بیشتر شود.»

در پاسخ به این اظهارات آقای محمد نهاوندیان میگویم:

1- متأسفانه رویکرد تقسیم بندی نقضهای برجام به نقض معمولی و نقض فاحش برجام به یک رویه تبدیل شده است و اصلاً علت این که آمریکا در قریب یک سالی که از برجام میگذرد بارها آن را نقض کرده است همین است که میداند در داخل کشور کسانی هستند که این نقضها را به هر شیوه ای توجیه میکنند و یا کوچک نشان میدهند چرا که حیات سیاسی شان به برجام بند شده است.

2- این که رئیس دفتر رئیس جمهور میگوید ما به دیپلماسی فعال اقتصادی نیاز داریم میتواند با دوهدف دنبال شده باشد، یکی این که اقرار میکنند دیپلماسی اقتصادیشان فعال نبوده است و دوم این است که القا کنند اگر تاکنون برجام منافع محسوسی برای ایران نداشته است، ناشی از ضعف دیپلماسی اقتصادی بوده است و نه ضعف برجام!

3- محمد نهاوندیان میگوید باوجود این که آمریکا تلاش کرده است فضای تعامل دیگران با ایران را پر ریسک و خطرناک نشان بدهد ولی ما باید با عقد توافق و قرارداد این تلاش را ناکام بگذاریم ولی نمیگوید که مسلماً اروپاییها نیز برای تعامل با ایران هم قیمتهایشان را بالا میبرند و هم ریسک معاملات را متوجه ما میکنند که این در صورت ناکامی برجام، خسارتهای بیشتری هم به کشور وارد خواهد کرد.

4- دولتمردان امروز از ناامیدی به آمریکا دم میزنند و دنبال جلب نظر اروپا هستند، و در واقع بر فرضیه 4 ساله شان خط بطلان میکشند، چرا که آقایان از ابتدا گفتند نتیجه رسیدن با اروپا، با پل زدن به کدخدایشان آسانتر است، ولی الان که از آمریکا ناامید شده اند میگویند ما باید نظر اروپا را حتی با وجود فشارهای آمریکا جلب کنیم!


nazokbin

95/5/27
1:2 ع

همزمان با یکسالگی تصویب برجام و گذشت 6 ماه از اجرای آن، آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور جملاتی بیان کردند که پس از طرح آن، پاسخشان را بیان می‌کنم:

نهاوندیان:
نهاوندیان«برجام و تصویب و اجرای آن تصمیم نظام بود ولی همانها که در تصویب برجام سنگ اندازی میکردند در اجرای آن نیز مانع تراشی می‌کنند».

آقای نهاوندیان!
اولاً رهبری برجام را با رعایت خطوط قرمزی مطالبه کردند که رعایت نکردید و امضایش را نیز مشروط به شروطی کردند که بازهم رعایت نکردید.

ثانیاً آیا سرعت تصویب 20 دقیقه‌ای برجام در مجلس بدون در نظر گرفتن حاصل 40 روز زحمت کارشناسانه کمیسیون برجام به معنی سنگ اندازی در تصویب بود؟!

ثالثاً سرعت و کیفیت شما در اجرای آن در جمع آوری سانتریفیوژها و تخریب قلب رآکتور اراک و… بدون رعایت برخی از شروط رهبری در اجرای برجام اینقدر زیاد بود که خود آژانس بین المللی هسته‌ای و آمریکا هم از آن تعجب کردند پس چطور مدعی مانع تراشی در اجرای برجام هستید؟!

رابعاً اینقدری که شما به منتقدان برجام که برای انتقادات دلسوزانه شان به برجام فحش و تهمت شنیدند، تاختید اگر به بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های طرف مقابل در تنظیم و اجرای برجام حواستان بود کی برجام به اینجا می‌رسید؟!

خامساً برجام چه از نظر اصرار شما به تعامل با آمریکا به هرقیمت و چه به لحاظ عدم رعایت خطوط قرمز و شروط رهبری و سایر دلسوزان و چه به لحاظ اینکه شخص روحانی در تمام مسیر مذاکرات دربرابر نگرانی‌ها و مسئولیت‌ها خودش را مسئول مذاکرات معرفی می‌کرد، متوجه دولت است و فرافکنی در این خصوص بی‌معنی است.

سادساً بخشی از انتقاداتی که به برجام صورت می‌گیرد ناشی از نادیده گرفتن بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های آمریکا در اجرای تعهداتش و کاملا موفقیت آمیز دانستن برجام و بی‌مسؤولیتی دولت در اصرار به تکرار این روش نافرجام در برجامهای 2 و 3 است.


nazokbin

95/5/27
1:2 ع

همزمان با یکسالگی تصویب برجام و گذشت 6 ماه از اجرای آن، آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور جملاتی بیان کردند که پس از طرح آن، پاسخشان را بیان می‌کنم:

نهاوندیان:
نهاوندیان«برجام و تصویب و اجرای آن تصمیم نظام بود ولی همانها که در تصویب برجام سنگ اندازی میکردند در اجرای آن نیز مانع تراشی می‌کنند».

آقای نهاوندیان!
اولاً رهبری برجام را با رعایت خطوط قرمزی مطالبه کردند که رعایت نکردید و امضایش را نیز مشروط به شروطی کردند که بازهم رعایت نکردید.

ثانیاً آیا سرعت تصویب 20 دقیقه‌ای برجام در مجلس بدون در نظر گرفتن حاصل 40 روز زحمت کارشناسانه کمیسیون برجام به معنی سنگ اندازی در تصویب بود؟!

ثالثاً سرعت و کیفیت شما در اجرای آن در جمع آوری سانتریفیوژها و تخریب قلب رآکتور اراک و… بدون رعایت برخی از شروط رهبری در اجرای برجام اینقدر زیاد بود که خود آژانس بین المللی هسته‌ای و آمریکا هم از آن تعجب کردند پس چطور مدعی مانع تراشی در اجرای برجام هستید؟!

رابعاً اینقدری که شما به منتقدان برجام که برای انتقادات دلسوزانه شان به برجام فحش و تهمت شنیدند، تاختید اگر به بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های طرف مقابل در تنظیم و اجرای برجام حواستان بود کی برجام به اینجا می‌رسید؟!

خامساً برجام چه از نظر اصرار شما به تعامل با آمریکا به هرقیمت و چه به لحاظ عدم رعایت خطوط قرمز و شروط رهبری و سایر دلسوزان و چه به لحاظ اینکه شخص روحانی در تمام مسیر مذاکرات دربرابر نگرانی‌ها و مسئولیت‌ها خودش را مسئول مذاکرات معرفی می‌کرد، متوجه دولت است و فرافکنی در این خصوص بی‌معنی است.

سادساً بخشی از انتقاداتی که به برجام صورت می‌گیرد ناشی از نادیده گرفتن بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های آمریکا در اجرای تعهداتش و کاملا موفقیت آمیز دانستن برجام و بی‌مسؤولیتی دولت در اصرار به تکرار این روش نافرجام در برجامهای 2 و 3 است.


nazokbin

95/5/27
1:2 ع

همزمان با یکسالگی تصویب برجام و گذشت 6 ماه از اجرای آن، آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور جملاتی بیان کردند که پس از طرح آن، پاسخشان را بیان می‌کنم:

نهاوندیان:
نهاوندیان«برجام و تصویب و اجرای آن تصمیم نظام بود ولی همانها که در تصویب برجام سنگ اندازی میکردند در اجرای آن نیز مانع تراشی می‌کنند».

آقای نهاوندیان!
اولاً رهبری برجام را با رعایت خطوط قرمزی مطالبه کردند که رعایت نکردید و امضایش را نیز مشروط به شروطی کردند که بازهم رعایت نکردید.

ثانیاً آیا سرعت تصویب 20 دقیقه‌ای برجام در مجلس بدون در نظر گرفتن حاصل 40 روز زحمت کارشناسانه کمیسیون برجام به معنی سنگ اندازی در تصویب بود؟!

ثالثاً سرعت و کیفیت شما در اجرای آن در جمع آوری سانتریفیوژها و تخریب قلب رآکتور اراک و… بدون رعایت برخی از شروط رهبری در اجرای برجام اینقدر زیاد بود که خود آژانس بین المللی هسته‌ای و آمریکا هم از آن تعجب کردند پس چطور مدعی مانع تراشی در اجرای برجام هستید؟!

رابعاً اینقدری که شما به منتقدان برجام که برای انتقادات دلسوزانه شان به برجام فحش و تهمت شنیدند، تاختید اگر به بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های طرف مقابل در تنظیم و اجرای برجام حواستان بود کی برجام به اینجا می‌رسید؟!

خامساً برجام چه از نظر اصرار شما به تعامل با آمریکا به هرقیمت و چه به لحاظ عدم رعایت خطوط قرمز و شروط رهبری و سایر دلسوزان و چه به لحاظ اینکه شخص روحانی در تمام مسیر مذاکرات دربرابر نگرانی‌ها و مسئولیت‌ها خودش را مسئول مذاکرات معرفی می‌کرد، متوجه دولت است و فرافکنی در این خصوص بی‌معنی است.

سادساً بخشی از انتقاداتی که به برجام صورت می‌گیرد ناشی از نادیده گرفتن بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های آمریکا در اجرای تعهداتش و کاملا موفقیت آمیز دانستن برجام و بی‌مسؤولیتی دولت در اصرار به تکرار این روش نافرجام در برجامهای 2 و 3 است.


nazokbin

95/5/27
1:1 ع

همزمان با یکسالگی تصویب برجام و گذشت 6 ماه از اجرای آن، آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور جملاتی بیان کردند که پس از طرح آن، پاسخشان را بیان می‌کنم:

نهاوندیان:
نهاوندیان«برجام و تصویب و اجرای آن تصمیم نظام بود ولی همانها که در تصویب برجام سنگ اندازی میکردند در اجرای آن نیز مانع تراشی می‌کنند».

آقای نهاوندیان!
اولاً رهبری برجام را با رعایت خطوط قرمزی مطالبه کردند که رعایت نکردید و امضایش را نیز مشروط به شروطی کردند که بازهم رعایت نکردید.

ثانیاً آیا سرعت تصویب 20 دقیقه‌ای برجام در مجلس بدون در نظر گرفتن حاصل 40 روز زحمت کارشناسانه کمیسیون برجام به معنی سنگ اندازی در تصویب بود؟!

ثالثاً سرعت و کیفیت شما در اجرای آن در جمع آوری سانتریفیوژها و تخریب قلب رآکتور اراک و… بدون رعایت برخی از شروط رهبری در اجرای برجام اینقدر زیاد بود که خود آژانس بین المللی هسته‌ای و آمریکا هم از آن تعجب کردند پس چطور مدعی مانع تراشی در اجرای برجام هستید؟!

رابعاً اینقدری که شما به منتقدان برجام که برای انتقادات دلسوزانه شان به برجام فحش و تهمت شنیدند، تاختید اگر به بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های طرف مقابل در تنظیم و اجرای برجام حواستان بود کی برجام به اینجا می‌رسید؟!

خامساً برجام چه از نظر اصرار شما به تعامل با آمریکا به هرقیمت و چه به لحاظ عدم رعایت خطوط قرمز و شروط رهبری و سایر دلسوزان و چه به لحاظ اینکه شخص روحانی در تمام مسیر مذاکرات دربرابر نگرانی‌ها و مسئولیت‌ها خودش را مسئول مذاکرات معرفی می‌کرد، متوجه دولت است و فرافکنی در این خصوص بی‌معنی است.

سادساً بخشی از انتقاداتی که به برجام صورت می‌گیرد ناشی از نادیده گرفتن بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های آمریکا در اجرای تعهداتش و کاملا موفقیت آمیز دانستن برجام و بی‌مسؤولیتی دولت در اصرار به تکرار این روش نافرجام در برجامهای 2 و 3 است.


nazokbin

مشخصات مدیر وبلاگ
 
لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
دسته بندی موضوعی
 
سیاسی ، دولت ، انتخابات ، سیاست خارجی ، احمدی نژاد ، سیاست داخلی ، فتنه ، اقتصاد ، حسن روحانی ، شبهه ، مذاکرات هسته ای ، مقام معظم رهبری ، هاشمی رفسنجانی ، صدا و سیما ، رسانه ، تورم ، فرهنگ ، هدفمندی یارانه ها ، مشایی ، تحریم ، اعتقادی ، اقتصاد مقاومتی ، انحراف ، رابطه ایران و آمریکا ، سبک زندگی ، برجام ، عدالت ، قوه قضاییه ، انقلابی ، اقتصادی ، تولید ، آمریکا ، مجلس ، علی لاریجانی ، بصیرت ، رابطه با آمریکا ، رشت ، گیلان ، مجلس و دولت ، ولایت مداری ، فرهنگی اجتماعی ، غرب ، استاد مصباح ، خانواده ، عفاف و حجاب ، روحانیت ، بهره وری ، انقلاب ، انتخابات 96 ، هاشمی ، مهدی هاشمی ، سران فتنه ، سعید جلیلی ، مذهبی ، بانک ، جبهه پایداری ، شورای نگهبان ، علی مطهری ، کارمند ، مسکن مهر ، انتخابات ریاست جمهوری ، اصلاح طلبان ، اجرای برجام ، تحلیل های اقتصادی ، سوریه ، ماهواره ، جواد ظریف ، امام خمینی (ره) ، انتقاد پذیری ، استقلال ، مدیریت و ایمنی ، فساد بزرگ اقتصادی ، سیاست ، طنز ، ولایت فقیه ، ظریف ، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ، هنر ، ارز ، استکبار ستیزی ، اسرائیل ، انتخابات مجلس ، بدعهدی آمریکا ، برنامه پایش ، جنگ نرم ، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ، انتخابات آزاد ، ایمنی ، نقض برجام ، سران قوا ، نرخ رشد جمعیت ، مذاکره کنندگان هسته ای ، جریان انحرافی ، توافق نهایی هسته ای ، تهاجم فرهنگی ، تحریف انقلاب ، بانک ، انتقاد ، مدیریت ، نرمش قهرمانانه ، سبک زندگی ، علامه مصباح ، سینما ، شبکه های اجتماعی ، مردم ، انقلابی گری ، اصولگرایی ، جمنا ، کارگر ، تحریف اسلام و انقلاب ، حجاب و عفاف ، اشتغال ، برجام 2 ، پسابرجام ، مسجد ، هنر و رسانه ، فوتبال ، قالیباف ، قانون اساسی ، مذاکرات هسته ای ، نفوذ ، فرهنگ عمومی ، رابطه ایران و آمریکا ، برجام های 2 و 3 ، باقری لنکرانی ، ازدواج ، آرمان های انقلاب ، وبلاگ نویسی ، آموزش و پرورش ، ائتلاف اصولگرایان ، اعتدال ، اینترنت ، انتخابات های 94 ، دولت یازدهم ، رکود ، شبکه اجتماعی افسران جنگ نرم ، میر حسین موسوی ، مالیات ، محمد جواد ظریف ، گفتمان انقلاب ، عربستان ، بسیج ، امام حسین ، حضرت مهدی عج ، کارشکنی های آمریکا در اجرای برجام ، حقوق های نجومی ، حقوق کلان مدیران دولتی ، حامیان متعصب احمدی نژاد ، خاتمی ، داعش ، تحریم موشکی ، تحریف شخصیت امام خمینی ، ترکیه ، جدایی نادر از سیمین ، تولید ملی ، توهین های دولتمردان ، ائتلاف اصلاح طلبان ، احمد توکلی ، آمریکا ، بسته تحریم موشکی ، انتقادات به برجام ، ایرانیت ، عراقچی ، فتنه گران ، عکس ، روحانی ، دولت راستگویان ، دولت های نهم و دهم ، سعید مرتضوی ، قرارداد خرید هواپیما ، محسن رضایی ، متن برجام ، نقدینگی ، مرگ بر آمریکا ، محمد خاتمی ، قراردادهای پسابرجامی ، سیاه نمایی ، عزت ایران ، عبدالرضا داوری ، باخت اصولگرایان در تهران ، پارسی بلاگ ، آملی لاریجانی ، ادارات ، توالد ، جنبش برنمی تابیم ، تحریم های جدید ، خودروسازان ، حوادث ناشی از کار ، دوقطبی سازی ، حاشیه سازی ، حجاب ، حداد عادل ، حلقه انحرافی ، حقوق ، حسین قدیانی ، حادثه پلاسکو ، خطوط قرمز رهبری ، جدایی مشایی از احمدی نژاد ، توهین ، توصیه رهبری به احمدی نژاد ، بیداری اسلامی ، پزشک ، انتخابات خبرگان ، عدالت خواهی ، شهید ، صادرات ، سید حسن خمینی ، سمن ، سبد کالا ، سپاه ، ساده زیستی ، مداحان ، مبارزه با فساد ، متکی ، مسکن مهر ، مصافحه ظریف و اوباما ، ولایتمداری ، کرسنت ، کهریزک ، مفاسد کلان اقتصادی ، مهدی خزعلی ، نهاوندیان ، واردات ، نظارت ، لیست هاشمی ، کارگر ، قرارداد صنعت خودرو ، سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ، ضرغامی ، طرفداران دولت ، شهرداری تهران ، شجریان ، شفافیت اقتصادی ، امر به معروف و نهی از منکر ، اکبر ترکان ، بازرس کار ، بانک مرکزی ، پویش اجازه نمی دهیم ، پساتحریم ، بقایی ، آیت الله جنتی ، آیت الله رئیسی ، 9 دی ، bbc ، VOA ، امام حسین (ع) ، اقتدار ایران ، اردغان ، توافق وین ، توان موشکی ، تعهد به FATF ، جهاد اقتصادی ، جعفرزاده ، جان کری ، توافق چند مرحله ای ، تشدید تحریم ها ، چادر ، حصر خانگی ، حصر سران فتنه ، حسین شریعتمداری ، حضرت علی ، حقوقهای نجومی ، خط امام ، دوقطبی های کاذب ، دبه کردن هسته ای ، ترامپ ، تصویب برجام ، تعهد دولت به کارگروه اقدام مالی ، تحریم ISA ، تجاوز سربازان آمریکایی ، بیانیه لوزان ، جام زهر ، تک فرزندی ، تهران ، توافقنامه ژنو ، اسلام ، اظهارات هاشمی درباره مجلس خبرگان ، 22 بهمن ، ادغام وزارتخانه ها ، برنامه امروز دیروز فردا ، برجام خسارت محض ، بازرسی کار ، بازار ، انگلیس ، انقلاب اسلامی ، انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ، امام زمان (عج) ، شورای عدم تعهد ، عدالت اجتماعی ، عذر خواهی ، غیرت ، فائزه هاشمی ، فرزندان ، سالگرد برجام ، رد صلاحیت احمدی نژاد ، رفع حصر ، رویانیان ، فیش های نجومی ، فضای مجازی ، مجلس خبرگان ،
لوگوی دوستان
 
دوستان
 
یا صاحب الزمان (عج) بانـــــــوی دشــــــــــت رویــــــا داروخانه دکتر سلیمی آسمون آبی چهاربرج سرچشمه ادب و عرفان پایگاه تحلیلی( فصل انتظار) رقصی میان میدان مین همه چیز آماده دانلود کانون فرهنگی شهدا پژواک من وآینده من عاشق آسمونی عشق در کائنات ساعت یک و نیم آن روز ۩۞۩ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه ۩ هــم انــدیشـی دینــی رضویّون حدیث منتظران قائم (عج) تراوشات یک ذهن زیبا بادصبا یادداشتهای فانوس نمکستان سربازی در مسیر حرم الشهدا دل شکسته برادران شهید هاشمی علمدار بصیر کبوتر نامه بر یادداشت های احمد ترابی زارچی مهاجر همای رحمت ایـــــــران آزاد wanted این نجوای شبانه من است نوری چایی_بیجار خورشیدها آسمانی ها xXxXx کرجـــیـــهــا و البرزنشینها xXxXx فرزند روح الله... غمزده وبلاگستان امام صادق (ع) هیئت فاطمیون شهرضا بر و بچه های ارزشی کوثر ولایت آزادی بیان مهدی یاران خبرنگار خط انقلاب مدافع ولایت افسران وبلاگ نویس حامیان جمهوری اسلامی ایران آسمان های خاکی وحدت تفاوت نمل/عاقبت جوینده یابنده است پایگاه مقاومت نجف اشرف بوشهر گوهرکمال ، حجاب برتر دنیای راه راه افسران سایبری امام خامنه ای سرویس وبلاگستان 8 دی حساس بشو سرباز صفر بصیر شمال استخدامی پنل اس ام اس | بانک شماره موبایل طراحی سایت در سایه سار ولایت فروشگاه اینترنتی پوشاک زنانه اوتیسا

       
       

سلمان علی علیه السلام

تحلیل های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سیاوش آقاجانی

ابزار هدایت به بالای صفحه